Παρασκευή, Νοεμβρίου 30, 2012

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/12


1. Αίτημα μερικής διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2010. (εξ’αναβολής από το 24ο /23-10-2012 Δ.Σ)

2. Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

3. 8η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και τροποποίηση ετήσιου προγράμματος Δράσης για το έτος 2012 Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης υπαγωγής της αποπληρωμής των δανείων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στις δ/ξεις του Ν. 4093/12.
Σχετ.1. Υποπαράγραφος Γ-5 του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012).
2.Άρθρο 49 του Ν. 3943/31-3-2011 ( ΦΕΚ 66/31-3-2011)
3.Τα άρθρα 262 & 264 του Ν. 3852/2010 περί Δανεισμού των Δήμων.

5. Διαβίβαση εισήγησης περί Αναμόρφωσης Προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής».

6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 261/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ΚΑ του προυπολογισμού 2012 του Δήμου μας.

7. Υπεκμίσθωση καταστήματος για την στέγαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ».

8. Παράταση μίσθωσης στο οίκημα της οδού Ναυαρίνου και Βίτσι 6 του Δήμου μας ιδιοκτησίας Σπ. Ντάση για στέγαση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

9. Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

10. Ενσταση της εταιρείας Β.Νικηφόρος ΕΠΕ ανάδοχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ»με ΑΜ 43/2002 όσον αφορά τη σύνταξη του 5ου Αρνητικού λογαριασμού του έργου που συντάχθηκε από την υπηρεσία.

11.Λήψη απόφασης για την μείωση στο 50,00 μ. της απόστασης μεταξύ του ορίου της υπό πολεοδόμηση περιοχής Μαγκουφάνα-Φίξ και των υφισταμένων κοιμητηρίων του Δήμου.

12. Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Πλακοστρώσεις Κοινοχρήστων Χώρων με Α.Μ 50/2009.

13. Προμήθεια 280 Δωροεπιταγών συνολικής αξίας 14.000 Ε για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών του Δήμου, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων.

14. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 316/22-11-11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,που αφορά τη διαγραφή από τους φορολογικούς καταλόγους της εταιρείας ABERCOM Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 και βεβαίωση της οφειλής στην εταιρεία REMEDY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 3463/2006.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εκτέλεσης των υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου», προυπολογισμού δαπάνης 130.000,00 Ε. σε βάρος των ΚΑ 20-6263.003, 20-6671.002, 20-6263.004 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των παραπάνω.

16. Λήψη απόφασης για καταβολή ετήσιας συνδρομής τελών λειτουργίας για το σταθμό κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ποσού εξακοσίων (600,00 Ε ) σε βάρος του ΚΑ 20-6222.002 οικονομικού έτους 2012.

17. Κατανομή λειτουργικών δαπανών τρίτης δόσης 2012.
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

1 σχόλιο:

  1. Όλο αναμορφώσεις προϋπολογισμών, και μειώσεις σε χρωστούμενα , να δούμε που θα βγει το πανηγύρι, θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Το πληρώσαμε λίγο παραπάνω , αλλά θα έχει ενδιαφέρον.

    ΑπάντησηΔιαγραφή