Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 25, 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δέκα θέματα εμπεριέχονται στη νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. στις 20:00.

Αναλυτικά, η πρόσκληση έχει ως εξής:

1. Λήψη απόφασης περί της ένταξης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο πρόγραμμα LIFE το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΣΠΑ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζυγούλης Φ)

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του ΔΕΠ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αμμολοχίτου Ελ.)

3. Παράταση της μίσθωσης στο οίκημα που βρίσκεται Αγίας Θηρεσίας 24 στο Ηράκλειο Αττικής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μητσόπουλος Κ.)

4. Αποδοχή παραχώρησης σχολικού λεωφορείου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κουκλινού Γ.)

5. Έγκριση παραλαβής της μελέτης σύνδεσης του 9ου Νηπιαγωγείου και του 3ου Λυκείου με το δίκτυο του Φυσικού Αερίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τακλής Γ.)

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΑΜ 37/2010 προυπ/σμού 127.066,00 Ε.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Καραμπάτσου Μ.)

7. Έγκριση αντιλογισμού πρότασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης ποσού –4.900,00€ στον Κ.Α. 45-6041.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, καθώς η πρόβλεψη του κόστους μισθοδοσίας που βαρύνει τον εν λόγω Κ.Α. είχε προϋπολογιστεί για το οικ. έτος 2014 για 12 μήνες, ενώ τελικά το κόστος της αμοιβής θα επιβαρύνει το σχετικό Κ.Α. για χρονικό διάστημα 3 μηνών. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κλινάκη Ε.)

8. Μεταβολή στον υπ’αριθμ. 371/27-5-2014 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.1δ και 2 του Ν 3463/2006 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Λάμπρου Γιώτα.)

9. Τροποποίηση όρων της 136/14 απόφασης Δ.Σ για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ι. Πέτσας - θ.Μάστορας)

10. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαργαρώνης Π.)

Από www.syneidisi.gr
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

1 σχόλιο:

  1. Φαίνεται να κάνουν εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο οι υπάλληλοι του Δήμου και όχι η πολιτική ηγεσία ( Αντιδήμαρχοι, κλπ.)
    Καλή κίνηση.
    Να δούμε πότε θα βάλει ο Μπάμπαλος τους Δημοτικούς υπαλλήλους να κάνουν εισήγηση για τα χρέη του Δήμου. Και να αναλύσουν πότε έγιναν, σε ποιους χρωστάει ο Δήμος , και πόσα. Και πως θα ξεπληρωθούν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή