Τετάρτη, Δεκεμβρίου 03, 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 3-12-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.Έγκριση Αντιλογισμού πρότασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης ποσού -1.000,00 Ε στον ΚΑ 00-6443.001 του προυπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, λόγω μη υλοποίησης της εν λόγω δαπάνης που αφορούσε ηχητική κάλυψη για την εκδήλωση Κούλουμα 2014. (εισηγ. Κλινάκη-Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

2. 10η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (εισηγ. Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

3. Έλεγχος υλοποίησης προυπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014. (εισηγ. Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

4.Επιβολή Διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001. (εισηγ. Δελβενακιώτη- Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

5.Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου μας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας (21 ΟΤΑ). (εισηγ. Ζυγούλης-Δήμαρχος).

6.Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κινηματοθεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2014. (εισηγ. Βρέττη-Δήμαρχος).

7.Συμμετοχή στην πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» και της απόκτησης πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 50001 (σύστημα ενεργειακής διαχείρισης). (εισηγ. Τακλής- Αντ/χος κ. Ζούρου).

8.Εκ νέου ορισμός υπολόγων (φυσικά πρόσωπα) για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. (εισηγ. Τακλής- Αντ/χος κ. Ζούρου).

9.Oρισμός υπολόγου διαχειριστή έργου ΣΑΕΠ 085/08 Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 2013ΕΠ08580030. (εισηγ. Χρηστάκος- Αντ/χος κ. Ζούρου).

10.Έγκριση διενέργειας προμήθειας αθλητικού υλικού. (εισηγ. Αντ/χος κ. Αιβατζίδου).

11.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των Ιατρείων των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. (εισηγ.Α.Πανούτσου-Αντ/χος κ. Αιβατζίδου).

12.Έγκριση Ε΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ για το οικονομικό έτος 2014. (ΕΙΣΗΓ: Δαμιανίδου Α.-Τσεκούρας Δ.)

13.Έγκριση συνεργασίας – υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ) από οικιακούς χρήστες. (εισηγ. Μπατάλια-Αντ/χος κ. Μοσχονάς).


14.Έγκριση συνεργασίας – υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την εταιρεία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε» για την εφαρμογή και υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης λαμπτήρων. (εισηγ. Μπατάλια-Αντ/χος κ. Μοσχονάς).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓEΩΡΓIΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Από www.zonews.gr
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου