Δευτέρα, Δεκεμβρίου 08, 2014

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχέσεων γονέων και παιδιών, κυρίως στο κομμάτι που αφορά τη μεταξύ τους συνεργασία απέναντι στα θέματα της καθημερινότητας, οι Σχολές Γονέων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ξεκινούν τη λειτουργία τους και καλούν σε συμμετοχή τις οικογένειες των Ηρακλειωτών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και έχει ως στόχους:

Να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους.

Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους.

Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς.

Να αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Να ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους.

Να ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους.

Να γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά.

Να γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους.

Να βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού.

Να παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι Σχολές Γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας, μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α. Οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων αφορούν:

σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών,

σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών,

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών,

συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), διάρκειας 25 ωρών,

συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 20 ατόμων.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

στα τηλέφωνα 2132000286 και 2132000287 και στα email gr.politismos@iraklio.gr, a.sx.epitropi@iraklio.gr και b.sx.epitropi@iraklio.gr.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών στο δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής, (Στ. Καραγιώργη 2 και Μαρίνου Αντύπα), στον 1ο όροφο, καθημερινά από τις 8.00πμ έως τις 14.00μμ.

Από www.ekfrasi.net
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου