Τρίτη, Απριλίου 14, 2015

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 14/4 ΩΡΑ 13:40


1.Κατανομή 11ης Δόσης της ΣΑΤΑ έτους 2014, 1ης, 2ης και 3ης Δόσης της ΣΑΤΑ έτους 2015 και υπολοίπου ποσού από προηγούμενες κατανομές.

2.Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους (ΕΙΣΗΓ. Φωκά )

3. Έγκριση α) του 1ου ΑΠΕ και β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με Α.Μ. 19ΤΥ/2013. (ΕΙΣΗΓ. Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Ζούρου)

4.Διοργάνωση Παιδικής Εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού της Πρωτομαγιάς , στην Πλατεία Αγ. Λουκά.( ΕΙΣΗΓ. Kαραβαγγέλη – Αντ/χος κ. Αϊβατζίδου)

5.Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ). (ΕΙΣΗΓ. Φιλιππούση – Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης )

6.Εγκριση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους. (ΕΙΣΗΓ. Φωκά )

7.Επαναλειτουργία Παραρτήματος ΚΕΠ και εύρεση κατάλληλου χώρου στέγασης. (Εισηγ. Τσαρμπού Ζωή)

8.Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ., για το Οικονομικό Έτος 2015. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 32 / 31 - 03 -2015 απόφαση Δ.Σ. (ΕΙΣΗΓ. Δαμιανίδου – κ. Τσεκούρας)

9.Εγκριση πίστωσης χρηματικού ποσού 400.000,00 Ε σε βάρος του ΚΑ 00-6739.001 που αφορά επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση «ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». (Εισηγ. Μ. Aντωνοπούλου )

10. Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπ. Αριθμ.: 180/26-06-2013 ως προς τον ορισμό υπεύθυνου του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Ηρακλείου Αττικής»
Σχετ.: Απόφαση Δ.Σ. 180/26-06-2013. (Εισηγ. Φ.Ζυγούλης )
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου