Δευτέρα, Ιουλίου 11, 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΤΡΙΤΗ 12/7, 17:15Ενημέρωση – συζήτηση για τις παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία θα γίνει στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής την Τρίτη 12/7, στις 17:15.
Αναλυτικά, η πρόσκληση έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 2 του Ν. 3852/2010, βάσει του οποίου «Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν», το με αρ. πρωτ. 12184/07-07-2016 γραπτό αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για σύγκληση του ανωτέρω οργάνου, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  στις 12-07-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα  17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
Ενημέρωση- συζήτηση για τις παρεμβάσεις και ειδικότερα για τις εκτελούμενες εργασίες στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου μας (πλατεία 28ης Οκτωβρίου), που αφορούν την τμηματική στένωση του οδοστρώματος της οδού Μελίνας Μερκούρη και αναλυτικότερα:
α. Εάν αυτές οι εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης (αποφάσεις 176/2015 και 138/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου)
β. Με ποια τεχνική μελέτη εκτελείται το ανωτέρω έργο;
γ. Ποιο είναι το κόστος του και ποιόν κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου βαρύνει;
δ. Με ποια απόφαση ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου και ποιος είναι ο ανάδοχος;
ε. Με ποια απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στο Κέντρο της πόλης (176/2015 απόφαση ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 138/2016);
z. Ποια είναι η συνάφεια της υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης με το ήδη εγκριθέν έργο της υπογειοποίησης της οδού Μελίνας Μερκούρη;

Από το www.syneidisi.com

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου