ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΑ Τ.Μ. ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Την ευκαιρία να διορθώσουν τυχόν διαφορές που εντοπίζονται στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους, σε σχέση με εκείνα που εμφανίζονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (και συνεπώς χρησιμοποιούνται για τη δημοτική φορολογία), δίνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου (δημαρχείο, Στ. Καραγιώργη 2) έως τις 30/9/2015, για να δηλώσουν αυτές τις διαφορές.

Στο πλαίσιο εξορθολογισμού των δημοτικών τελών, της δίκαιης και αντικειμενικής κατανομής των βαρών στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης, η Υπηρεσία έχει προβεί σε εκτεταμένους ελέγχους σε σχέση με τις δηλωθείσες επιφάνειες των ακινήτων στο Δήμο.

Από τους ελέγχους αυτούς έχουν διαπιστωθεί μια σειρά από ανακολουθίες σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα επιφανείας που έχουν δηλωθεί, τη χρήση τους, (επαγγελματική – οικιακή), καθώς και το καθεστώς ηλεκτροδότησης αυτών.

Για αυτό τον λόγο, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, στην προσπάθεια του για ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και της αποκατάστασης των τυχόν αδικιών σε σχέση με τη συμμετοχή όλων στα βάρη που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, προχωρά στην παραπάνω δράση προκειμένου να εναρμονιστεί σε πραγματικά επίπεδα η σχέση έκταση ακινήτων – πληρωμή τελών.

Σε επόμενο βήμα, η Υπηρεσία Εσόδων και Περιουσίας από 1/10/2015 θα προβεί σε επιτόπιες αυτοψίες για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσκομίζεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, η βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΗ μαζί με τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, προκειμένου να γίνει η απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη η οποία θα ισχύει από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας: 2132000117, 2132000244


Από το www.syneidisi.com

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου