ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  στις 11-3-2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με  θέμα Η.Δ το εξής:
ΘΕΜΑ: “Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο προσφυγικό ζήτημα”.
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει λόγω της επιτακτικότητας του προσφυγικού ζητήματος.

Κείμενο συμπερασμάτων σύσκεψης για προσφυγικόΈπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου Αττικής, κ. Νίκου Μπάμπαλου, διεξήχθη στις 7/3/2016 ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της πόλης με αντικείμενο την στάση και την συμμετοχή του Ηρακλείου Αττικής, ως Δήμος και ως Κοινωνία, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την είσοδο και των εγκλωβισμό προσφυγικών ροών εντός των συνόρων της χώρας.
Στην σύσκεψη κλήθηκαν να μετέχουν η δημοτική αρχή, όλες οι δημοτικές παρατάξεις, εκπρόσωποι του κλήρου (ορθόδοξου και καθολικού), η Αστυνομία, το Σώμα Εθελοντών του Δήμου, εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους και τους φορείς της πόλης, καθώς και οργανισμοί με ευρύτερο ρόλο στο ζήτημα, όπως η Περιφέρεια Αττικής και ο Πανελλήνιος Ερυθρός Σταυρός.

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκαν τα εξής:Είναι μαζική όσο και συγκινητική η πρόθεση των κοινωνικών, πολιτικών και συλλογικών φορέων της πόλης για συνδρομή σε μια κοινή προσπάθεια για την στήριξη των προσφύγων.
Είναι δεδομένη η πρόθεση του Δήμου να συμβάλλει με τις δικές του δυνάμεις (υποδομές και υπηρεσίες) προς την παραπάνω κατεύθυνση. Ανάμεσα στις προτάσεις που κατατέθηκαν και οι οποίες θα οριστικοποιηθούν με άμεσες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της πόλης:
Ο συντονισμός της συγκέντρωσης υλικών πρώτης ανάγκης (όπως καθορίζονται από τις σχετικές οδηγίες) από όλους τους φορείς, την σχολική κοινότητα, τον εμπορικό κόσμο και τους πολίτες του Δήμου, τα οποία και θα μεταφέρονται στα σημεία συγκέντρωσης που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής.
Η παραχώρηση, μετά το πέρας του ωραρίου του Δήμου, των μαγειρείων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου  να παρασκευάζεται συσσίτιο για τις ανάγκες των καταυλισμών.

Η διάθεση δημοτικών υπηρεσιών, όπως τα Δημοτικά Ιατρεία, τα προγράμματα δημιουργικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης, η Καθαριότητα, στην υπηρεσία της πρόνοιας και της ψυχαγωγίας των προσφύγων.
Η προσπάθεια εξεύρεσης εθελοντών από τους κόλπους της πόλης, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στις προσπάθειες φορέων όπως η Περιφέρεια Αττικής, ο Ερυθρός Σταυρός κ.α.
Η προσπάθεια δημιουργίας μίας ειδικής τηλεφωνικής γραμμής , προκειμένου να πληροφορούνται οι πολίτες τους τρόπους συνδρομής.

Από την δημοτική αρχή τονίστηκε η αδυναμία παραχώρησης κατάλληλου χώρου από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής για τη φιλοξενία καταυλισμού προσφύγων στη βάση λογικών επιχειρημάτων (πυκνή οικιστική δομή, έλλειψη ελεύθερων χώρων, οικονομική αδυναμία, έλλειψη ασφάλειας).
Οι παρατάξεις Δίκτυο Πολιτών και Ρήξη & Ανατροπή επέμειναν στο ενδεχόμενο παραχώρησης χώρου φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην πόλη του Ηρακλείου.
Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω προτάσεις θα εξετασθούν και θα αποτελέσουν αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, ώρα 17.15.
Επίσης, έγινε ομόφωνα δεκτή η πρόταση του Δημάρχου να οριστεί άμεσα μια Συντονιστική Επιτροπή για την επίβλεψη και διεκπεραίωση των παραπάνω δράσεων (και όποια άλλη αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο τώρα και σε επόμενη φάση). Παράλληλα διατυπώθηκε το αίτημα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν σχετική συμμετοχή.
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής θέλει να ευχαριστήσει θερμά όσους συμμετείχαν και όσους κατέθεσαν τις προτάσεις αλλά και την διάθεσή τους να ενισχύσουν τις παραπάνω δράσεις.
Στο πλαίσιο του εφικτού, η πόλη μας μπορεί να αποτελέσει λύση του προβλήματος.

Σχόλια